INFORMAŢIA

CROITOR ARTUR

TEZELE

ALE MIŞCĂRII NOASTRE

 

 

Timp de 27 ani poporul RM este prizonier a corupției, sărăciei și prostiei guvernanților. Nu mai putem răbda și nici nu avem timp pentru aceasta. Vrem schimbări. Vrem un Stat echitabil, cu o justiție corectă, un Stat, care are grijă de cetățenii săi. Problemele noastre trebuie să ni le hotărâm singuri cu voință, cunoștințe, sîrguință și dragoste față de Ţară și Popor.

Probleme și soluții:

1. Acum 26 ani fără a consulta poporul RM a fost adoptată Constituția RM, care nu corespunde aspiraţiilor şi cerinţelor poporului moldav, ne-au impus un sistem statal nefuncțional. Acest sistem a falimentat RM și

cetățenii săi. SOLUȚIAconvocarea Adunării Constituante a reprezentanţilor poporului moldovenesc pentru a discuta și elabora modificări a Constituției RM și adoptarea modificărilor Constituției RM prin referendum republican;

2. Instituțiile statului nu lucrează în interesele poporului RM. SOLUȚIA - curățarea instituțiilor statului de funcționari corupți, hoți, escroci. Lustrația,confiscarea averilor și atragerea la răspundere penală. Reformarea profundă a justiției, procuraturii, poliției, armatei și a sistemului penetenciar;

3. Șomajul și salarii mizere. SOLUȚIA – reformarea sistemului de impozitare și creditare, înlocuirea impozitului pe valoare adăugată și impozitului pe venit a întreprinderilor cu impozitul din cifra de afaceri (rulaj) și numai din cifra de afaceri mai mare de 30.000 lei lunar. Crearea noilor locuri de muncă, undă verde bussinesului mic și mijlociu (ÎMM), protecția drepturilor asupra proprietății și investițiilor, stimularea creării întreprinderilor tehnologice și de prelucrare, alocarea subvențiilor din partea statului, creditelor preferențiale ÎMM, simplificarea rapoartelor. Adoptarea Planului Indicativ de dezvoltare, promovarea concurenței, lupta cu monopolizarea. Monopolurile naturale – sub controlul Statului și Societății Civile;

4. Impozitarea oamenilor săraci este o crimă! SOLUȚIA – impozit pe venit numai din suma,care întrece coșul minim de consum. Să se garanteze coșul minim de consum tuturor cetățenilor RM!!!

5. Sfera socială este la pămînt! SOLUȚIA – reforma peței locurilor de muncă, învățămîntului, reforma sistemului protecției sociale. Garantarea locurilor de lucru, învățămîntului, serviciilor medicale tuturor cetățenilor RM. Garantarea pensiilor și alocațiilor nu mai mici decât coșul minim de consum!

6. Procuraea locuințelor în RM în baza salariului este imposibilă! SOLUȚIA – formarea Băncii de Stat Ipotecare, ipotecă cu procent mic și termen lung pentru toți angajaţii RM. Construcții de fonduri locative pentru persoanele social vulnerabile, pensionari, care nu sînt asigurați cu locuință, din contul statului și fondurilor caritabile;

7. Numărul populației în RM este în descreștere! SOLUȚIA - Programul de Stat de susținere a familiilor. Plata unică pentru nașterea unui copil să nu fie mai mică decît echivalentul a 3000 euro. Familiilor care au mai mulț decât un singur copil -  ajutor lunar în mărimea coșului minim de consum pentru fiecare copil. Familiilor care au mai mulț decât 2 copii – co-finanțare de stat a creditelor ipotecare pentru aceste familii!

8. Pedagogii, lucrătorii medicali, lucrătorii din sfera socială, lucrătorii din domeniul culturii, polițiștii, militarii trebuie să aibă un statut social înalt! SOLUȚIAgarantarea veniturilor persoanelor acestor profesii nu mai mic decât coșul înalt de consum! Asigurarea persoanelor acestor profesii cu locuințe comfortabile din contul Statului și asigurare membrilo familiilor lor cu beneficii și preferințe;

9. Sportul, arta,muzica, cinematograful, literatura, bibliotecile și muzeele se află în situaţia dificilă. SOLUȚIA – adoptarea doctrinei de păstrare, dezvoltare și susținere a culturii RM, formarea Fondului de Stat al Culturii pentru susţinerea proiectelor din acest doneniu şi Fondului de Stat de Conservare a patrimoniului cultural. Stimulare fiscală pentru activități sportive și culturale, sponsorizări și acte de caritate în aceste domenii;

10. O bună parte de Massmedia din RM este monopolizată şi angajată. SOLUȚIA - lupta cu monopolizarea Massmedia și peței publicitare, garantarea accesului la informație a jurnaliștilor și securizarea activității lor profesionale;

11. Trebuie să tindem ca Societatea Civilă a RM să joace un rol mai important în viața statului. SOLUȚIA – garantarea independenței ONG-urilor, schimbarea legislației privitor la ONG-uri și stimularea fiscală a cetățenilor și întreprinderilor RM cu scopul finanțării directe a proiectelor și structurilor ONG-urilor din RM;

12. Ecologia și infrastructura – probleme cronice. SOLUȚIA – schimbarea legislației RM și întroducerea în Moldova a practicilor moderne internaționale, implicarea ONG-urilor la soluționarea problemelor ecologice, urbanistice și de infrastructură.

Pentru informații detaliate accesați site-ul www.croitor.md, paginile lui CROITOR ARTUR pe rețelele de socializare Facebook, Odnoklasniki, Instagramm, Twitter, Google+ şi în Massmedia RM.

VIAŢA NE OFERĂ O ŞANSĂ PENTRU SCHIMBARE!

CUM HOTĂRÂM ACUM – AŞA Ş VA FI VIAŢA NOASTRĂ ÎN VIITOR!

LUMEA ŞE UITĂ LA TINE, MOLDOVA!