СROITOR ARTUR:TEZELE PROGRAMULUI ELECTORAL

„LUSTRAȚIE! - CONFISCARE! - CONSTITUȚIE!!!"

1. După prăbușirea URSS, pe vârful unei divizări puterea din Moldova a fost uzurpată de un grup criminal de persoane incompetente, hoțioase și înfricoșătoare, care nu sunt capabile de a guverna Țara. Acest grup și-a schimbat numele de multe ori, însă esența lui a rămas aceeași - să jupoaie poporul, să jăfuiască bugetul, să distrugă Țara și să-și umple buzunarele. Rezultatul acestei guvernări criminale este sărăcia, degradarea, emigrarea, rascoală Țării și a societății.

REZOLUȚIE: Lustrația și condamnarea la închisoare pentru toate aceste persoane cu confiscarea proprietății de la ei și de la afiliații lor.

2. Moldova are nevoie de dezvoltare și de un guvern cinstit, competent și responsabil, capabil să inițieze și să realizeze reforme de succes în economie, administrație publică, educație, sfera socială, sfera financiară, sfera bancară, sistemul de impozitare, infrastructură, pensii, medicină și alte domenii, în interesul tuturor cetățenilor RM, indiferent de convingerile lor politice, limba vorbită sau nivelul de trai.

REZOLUȚIE: Înfiițarea Guvernului Încrederii Naționale din profesioniști competenți și cinstiți, anularea tuturor deciziilor și tranzacțiilor anterioare ale grupului criminal care nu răspund intereselor poporului moldav, începutul unor reforme serioase și profunde.

3. Constituția Republicii Moldova a fost scrisă în interesul grupului criminal care a uzurpat puterea în Moldova și a fost adoptat în spatele poporului al Republicii Moldova. Constituția actuală a Republicii Moldova întărește puterea criminalității și restrânge potențialul Țării de dezvoltare și prosperitate.

REZOLUȚIE: Crearea unui grup parlamentar privind modificarea Constituției Republicii Moldova și elaborarea noului Cod Electoral al Republicii Moldova și desfășurarea unui referendum la nivel republican privind aprobarea noii versiuni a Constituției Republicii Moldova și a noului Cod Electoral al Republicii Moldova.