ÎMPOTRIVA TUTUROR PARTIDELOR

Sistemul politic al Republicii Moldova a suferit fiasco.Toate partidele politice și fostele și actualele nu au fost capabile să consolideze societatea,să propună și să pună în aplicare căi pentru a scoate țara din criza permanentă și sărăcie.

Toate partidele politice din Moldova sunt un derivat al sistemului de guvernare al RM și ele sunt nevoite să joace după regulile acestui sistem. Însă actualul sistem de guvernare a RM este ineficient și incompetent. Acest sistem inițial nu corespundea specificului RM și aspirațiilor poporului moldovenesc.

Partidele politice de astăzi din RM s-au axat pe geopolitică și furt. Ele sunt finanțate de alte state s-au grupuri mafiote și, prin urmare, lucrează în interesul acestor state și grupuri mafiote și nu în beneficiul poporului moldav. Eu cred că toate partidele politice din RM trebuie să fie DIZOLVATE, fiind niște elemente distructive,care duc la distrugerea bazelor statalității moldovenești! Corupția,furtul,incompetența și nepotismul celor care au fost și sunt la putere este consecința unei structuri proaste de stat și această metodă de gestionare din umbră ne demonstrează că actualul sistem de guvernare este non-viabil și statul moldovenesc are nevoie de o reorganizare serioasă bazată pe principiile solidarității,eficacității,echității.

La reforme ar trebui să fie supuse toate sferele vieții societății moldovenești, dar aceasta nu este posibil dacă nu modificăm două documente, care stau la baza sistemului de stat din RM -Constituția RM și Codul Electoral al RM, precum și punerea sub controlul cetățenilor a organelor justiției moldovenești (procuratura, instanțele de judecată, serviciul penetenciar, CNA) Aceste sarcini poartă un caracter civil.

Ce se subînțelege prin sarcini civile?

Aceasta înseamnă, că trebuie reorganizat Statul Moldovenesc în așa mod, încăt statul să aibă în mîinile sale instrumente, structuri și mecanisme eficiente și reale. Statul trebuie să fie în stare să rezolve problemele nu unui grup de uzurpatori s-au grupări de partid, dar să rezolve problemele tuturor cetățenilor RM, indiferent de convingerile lor religioase, origine etnică, locul de reședință, limbă, vîrstă, sex, profesie sau culoare. Trebuie să fie create astfel de filtre și mecanisme de guvernare, care, pe de o parte ar expune și hoții, oficialii corupți și mediocritățile, iar pe de altă parte, ar crea ascensoare sociale pentru persoane deștepte și oneste.

A reorganiza Statul și a crea astfel de mecanisme pot face doar cetățenii RM și nimeni altul. Noi toți înțelegem că așa nu se mai poate de trăit, că avem nevoie de o schimbare fundamentală. Aceste schimbări pot fi aplicate numai de o nouă forță, aceasta ar trebui să fie MIȘCAREA CIVICĂ DE REZISTENȚĂ ȘI REFORME!

În acest scop  apelez la toate structurile societății civile a RM și mass-media,care nu sunt legate de sistemul actual, de a răspunde la apel și de a începe imediat o discuție deschisă privind modul de a scoate Țara din criza permanentă și înființarea MIȘCĂRII CIVILE.

De asemenea, fac apel către toți cetățenii onești din RM, care nu sunt în partide politice s-au le-au părăsit în urmă cu mai mult de 3 ani, să sprijine în mod activ această inițiativă și să ceară de la ONG-uri să participe la discuții privind crearea mișcării civice și grupurilor de lucru. Este necesar de pus întrebări inconveniente tuturor liderilor civili.Trebuie să-i întrebăm de ce critică regimul hoțesc, dar nu doresc să se unească într-o forță civică comună? De ce ei nu sunt gata să renunțe la ambițiile lor și să caute compromisuri? De ce ei nu sunt gata să facă toate acestea de dragul Țării și a poporului lor? Dacă ei  vor fi întrebați, dacă se vor face  presiuni asupra lor, atunci ei vor fi nevoiți să se aprecieze și sau să se expună public despre această inițiativă și să participe activ la formarea MIȘCĂRII CIVICE sau să rămînă tăcuți și să se retragă pentru a nu duce lumea în eroare cu basme!

Rog toți cetățenii RM, prietenii mei și camarazii să facă reposturi la această inițiativă, să o distribuie peste tot - în mass-media, rețele sociale, grupuri, site-uri, să nu să se sfiască să inițieze singuri discuții și să pună întrebări liderilor civici cu privire la atitudinea lor față de aciastă inițiativă. Nu avem timp să așteptăm minuni, este timpul să preluăm inițiativa!

 

JOS REGIMUL HOŢESC!

TRĂIASCĂ MOLDOVA LIBERĂ!

NIMENI DOAR NOI!!!